הגשת כתבי יד

קול קורא

הגשת כתב יד לסדרת הפרוזה\שירה, אנחנו מקבלים אך ורק כתבי מוקלדים בקובץ WORD, תשובה תימסר עד חודשיים מיום קבלת כתב היד 
בצירוף אישור תשלום על דמי הטיפול בכתב היד. 

שירה  180 ש"ח  \ פרוזה 300 ש"ח