ענייני משפחה

שנת הוצאה: 2022  

מחיר: 78 ₪

זרה

עוד יכול לעניין...

פרפר פרלין

שירה | לורן מילק

הואגינה, הרעב והדב

תשעים מעלות

הכלבים שנבחו בילדותינו היו חסומי פה

שירת ביכורים | רועי חסן

ניסים לארוחת בוקר

מזרח ירח

שירה | מאת שלומי חתוכה

מה שייפול

אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר

מה להציל מהשריפה

וילכו ויבואו בית אישה

אסופה | בעריכת לורן מילק

מצ׳רלי עד שולי: הקולנוע העממי והמצאת הישראליות

אי

שירה | מאת שלומי חתוכה

אם כל זה ממש

40 ₪
על כל ספרי ההוצאה!

*פרט לספרים במכירה מוקדמת